BELEDİYE İTFAİYE PERSONELİ  

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR
1. GRUP İtfaiye  Çavuşu1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE KANUNU  ∙ Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  ∙ Belediyenin Organları BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU ∙ Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve  Sorumlulukları ∙ Büyükşehir Belediyesinin Organları BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI  HAKKINDA YÖNETMELİK ∙ Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike  Sınıfları ∙ Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri ∙ Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel  Durumlar ∙ Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin  Düzenlemeler ∙ Elektrik Tesisatı ve Sistemleri BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ ∙ Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni ∙ Kadro ve Unvanlar ∙ İtfaiye Personelinin Görevleri 2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT ∙ Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları,  Hakları, Yasakları ve Memurların  Değerlendirilmesi  ∙ Devlet Memurlarının Çalışma Saatleri, İzinler,  Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk  Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet  Memurluğunun Sona Ermesi 3- ORTAK KONULAR ∙ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ∙ Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik ∙ Taşınır Mal Yönetmeliği
2. GRUP  İtfaiye  Amiri1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE KANUNU  ∙ Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  ∙ Belediyenin Organları ∙ Belediye Teşkilatı ve Personeli BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU ∙ Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve  Sorumlulukları ∙ Büyükşehir Belediyesinin Organları ∙ Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI  HAKKINDA YÖNETMELİK ∙ Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike  Sınıfları ∙ Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri ∙ Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel  Durumlar ∙ Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin  Düzenlemeler ∙ Elektrik Tesisatı ve Sistemleri ∙ Duman Kontrol Sistemleri ∙ Yangın Söndürme Sistemleri ∙ Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ ∙ Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni ∙ Kadro ve Unvanlar ∙ İtfaiye Personelinin Görevleri ∙ Sınav ve Atamaya İlişkin Esaslar ∙ Görevde Yükselme Esasları ∙ Eğitim ve Denetim 2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT ∙ Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları,  Hakları, Yasakları ve Memurların  Değerlendirilmesi ∙ Devlet Memurlarının Çalışma Saatleri, İzinler,  Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk  Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet  Memurluğunun Sona Ermesi 3- ORTAK KONULAR ∙ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
∙ Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik ∙ Taşınır Mal Yönetmeliği
3. GRUPİtfaiye  Şube  Müdürü1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI BELEDİYE KANUNU  ∙ Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  ∙ Belediyenin Organları ∙ Belediye Teşkilatı ve Personeli ∙ Belediyelerin Denetimi ∙ Belediyenin Gelir ve Giderleri ∙ Belediye Bütçesi  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU  ∙ Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve  Sorumlulukları ∙ Büyükşehir Belediyesinin Organları ∙ Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli  ∙ Mali Hükümler  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI  HAKKINDA YÖNETMELİK ∙ Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike  Sınıfları ∙ Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri ∙ Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel  Durumlar ∙ Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin  Düzenlemeler ∙ Elektrik Tesisatı ve Sistemleri ∙ Duman Kontrol Sistemleri ∙ Yangın Söndürme Sistemleri ∙ Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması ∙ Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, Denetim, İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeler ∙ Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler ∙ Son Hükümler BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ ∙ Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni ∙ Kadro ve Unvanlar ∙ İtfaiye Personelinin Görevleri ∙ Sınav ve Atamaya İlişkin Esaslar ∙ Görevde Yükselme Esasları ∙ Eğitim ve Denetim ∙ Fiziksel Dayanıklılık ve Tesisler ∙ Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat ∙ Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları
∙ Araç, Teçhizat ve Malzeme ∙ Çeşitli ve Son Hükümler 2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT ∙ Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları,  Hakları, Yasakları ve Memurların  Değerlendirilmesi ∙ Devlet Memurlarının Çalışma Saatleri, İzinler,  Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk  Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet  Memurluğunun Sona Ermesi 3- ORTAK KONULAR ∙ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ∙ Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik ∙ Taşınır Mal Yönetmeliği

Yorum Bırak