MÜBAŞİR GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (5 soru)2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLE YARGI ÖRGÜTÜ (10 soru) Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü) 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş […]

ZABIT KATİBİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞIKARARNAMESİ (5 soru)2) ADLİ VE İDARİ YARGI ADALET KOMİSYONLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ İLEYARGI ÖRGÜTÜ (10 soru) Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü) 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve YetkileriHakkında […]

MEMUR GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1) a) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (8 soru)b) BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru) 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmi yazışmalar 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması 128/1 sayılı İMİD Genelgesi-Arşiv hizmetleri […]

ŞEF (BİLGİ İŞLEM) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1)a) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (10 soru)b) BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru) 123 sayılı BİDB Genelgesi- Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatı 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları 125 sayılı BİDB Genelgesi-Teknik birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları 150 sayılı BİDB Genelgesi-SEGBİS 128/1 sayılı İMİD […]

ŞEF (MERKEZ) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1) a) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (10 soru) b) BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru) 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları 25/1 sayılı CİGM Genelgesi -Resmi yazışmalar 154/1 sayılı CİGM Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanununuygulanması 127 sayılı İMİD Genelgesi-Yol giderleri […]

İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1) a) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (3 soru) b) BAKANLIK GENELGELERİ (4 soru)-138/1 sayılı SGB Genelgesi-Kamu zararının takibi ve değerlendirmeye yetkili birimler 144/1 sayılı SGB Genelgesi- Mahkemeler bütçesi 149 sayılı SGB Genelgesi- Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi-168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve […]

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖREVDE YÜKSELME KONULARI

1) a) 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (3 soru) b) BAKANLIK GENELGELERİ (5 soru) – 11 sayılı CİGM Genelgesi-Bakanlıktan görüş talepleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar- 16/1 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma Taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar – 25/1 sayılı CİGM […]

DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSUI-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı BazıKanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına DairKanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslaruyarınca 1500 […]

CTE Kadrolara Ait Ders Konu Başlıkları

EK – 2; İlan Edilen Kadrolara Ait Ders Konu Başlıkları YAZILI SINAV KONULARI Görevdeyükselmesınavıiçin; Ortaksınavkonuları -T.C. Anayasası (2 soru), -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 soru), -İnsan Hakları ve Demokrasi (2 soru), -Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (2 soru), -Etik Davranış İlkeleri (2 soru), […]