Bu sözleşme; www.gyskampus.com’a üye olmak isteyen ve kullanmak isteyen internet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir.

www.gyskampus.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Üyelik formunda bulunan “Üyelik sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum.” yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik formunu gönderen herkes bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar

www.gyskampus.com: Üyelerine internet üzerinden çeşitli bakanlıkların açmış olduğu sınavlara hazırlanmaları için online soru çözümleri, mevzuat, ders notları, testler ve deneme sınavları sağlayan internet sitesi ve onun yasal temsilcileri. Sözleşmede “Site” olarak da anılacaktır.

www.gyskampus.com üyesi: İnternet vasıtasıyla gerekli bilgileri vererek www.gyskampus.com’a kayıt olan ve üyelik sözleşmesini okuyarak anlayıp, kabul eden internet kullanıcısı. Sözleşmede “Üye” olarakta geçecektir.

Kullanıcı:
İnternet kullanan herkes.

Bir Sınav Dönemi:
Üyenin siteye kayıt olduğu tarih ile yazılı sınav tarihine kadar olan takvimi kapsar. Yazılı sınavın yapıldığı gün özel üyelik otomatik olarak sonlandırılmaktadır.

Genel Kurallar

www.gyskampus.com üyeliği kişiye özeldir ve başkaları tarafından kullanılamaz ya da başkalarına devredilemez.

www.gyskampus.com üyeleri, siteyle ve site üyeleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olan tüm yasalara ve kanunî mevzuata uymakla yükümlüdür.

www.gyskampus.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsîdir. Bu düşüncelerin yayınlanması veya iletişime imkân sağlanması www.gyskampus.com’un bu düşüncelere katıldığı anlamında yorumlanamaz. Kişilerin hareketlerinden doğan hukukî sorunlardan www.gyskampus.com ve www.gyskampus.com yetkilileri sorumlu tutulamaz.

www.gyskampus.com, değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan www.gyskampus.com sorumlu tutulamaz.

www.gyskampus.com’da üyeler tarafından oluşturulan profiller, üyelerin kendilerini tanıtmaları için yararlanılan, kullanıcılara açık internet sayfalarıdır. Profillerde verilen bilgilerden dolayı doğabilecek zararlardan www.gyskampus.com sorumlu tutulamaz.

Üyeler, www.gyskampus.com’un tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle www.gyskampus.com’a verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Zararın tazmini www.gyskampus.com’un kendi adına da dava açmasına engel değildir.

Site ve yasal sorumluları, içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme, sitedeki kayıtlı kullanıcı bilgilerini ve vergilerini silme hakkını saklı tutar.

Site, üyelerinin kendisinde kayıtlı bulunan e-posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefon numaralarına bilgilendirme, duyuru ve kampanya SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye, iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla bilgilendirme maillerinin e-posta adresine, bilgilendirme, duyuru ve kampanya SMS’lerinin cep telefon numarasına gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye e-mail, SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda site üzerinden mesaj atarak e-mail, mesaj ve SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. Bu durumda site üzerinde hak kaybettiği iddiasında bulunamaz, maddi ve manevi tazminat açmamayı kabul ve taahhüt eder.

www.gyskampus.com gerçek kişilere hizmet vermek için kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişilik adına www.gyskampus.com’a üye olunamaz.

www.gyskampus.com sitesi eğitim amaçlı hazırlanmış olup, bu sitenin herhangi bir bölümü, sitede yer alan sorular, görsel, işitsel, yazılı materyallerin ve site kodlarının kısmen ya da tamamen herhangi bir şekilde veya herhangi bir araçla çoğaltılması, bir erişim sisteminde depolanması, yayılması, iletilmesi, işlenmesi ve izinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır.


Özel Üyelik ve Kullanım

Özel üyelik (ücretli üyelik), sadece bir kişinin kullanımına sunulur. Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşarak özel üyeliğini birden fazla kişiye kullandıran üyenin, siteye giriş yetkileri kaldırılır. Bu nedenle üye, herhangi bir hak iddia edemez. Çoklu giriş yapan üyeler sistem tarafından tespit edilmektedir.

Sitede bulunan sorular, www.gyskampus.com’un alanında uzman kişilerin hazırladığı soru komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Özel üye olan kullanıcılar sitedeki imkânlardan üye oldukları bir (1) sınav dönemi boyunca yararlanırlar. Özel üye olunan sınavın ertelenmesi halinde özel üyelik ilk yazılı sınav tarihine kadar uzar, tekrar sınavın ertelenmesi halinde her halükârda ödemenin yapıldığı takvim yılının son günü Özel Üyelik sona erer. Sınav dönemi biten özel üyeler, kendileri istemedikçe özel üyelik erişimi kapatılarak ücretsiz üye olarak kalmaya devam eder. Sınav dönemi biten ve kısıtlı üye konumuna düşen üyeler yönünden site haklarını saklı tutar.

Üyeler, www.gyskampus.com’da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; herhangi bir ürünün ya da hizmetin satışına ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.

Üyeler, interaktif alan ve araçların ortak veya bireysel kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Bu durumu tespit edilen üye herhangi bir talepte bulunamaz.

Üyeler, kişisel bilgiler dışında siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını www.gyskampus.com’a sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. www.gyskampus.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri üyelerin kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. www.gyskampus.com, kişiye özel bilgileri, üyeler aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacağını taahhüt eder.

www.gyskampus.com sitesi içerisinde kullanılan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması ve izinsiz kullanımı yasaktır. İzinli kullanımda izin veren kurumun belirtilmesi zorunludur.

Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan, sitenin bulunduğu servis sağlayıcıya yapılan siber saldırılardan, internet ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan www.gyskampus.com sorumlu tutulamaz.

Olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan www.gyskampus.com sorumlu tutulamaz.


Üyelik

Üyelik, internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolmak ve üyelik sözleşmesini okuyup, kabul etmesiyle gerçekleşir. Üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üyenin bizzat kendisi sorumludur. www.gyskampus.com bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.

Üyeliğin iptali veya üyelikten atılma durumunda, www.gyskampus.com üyeliğin tüm kayıtları sileceğini garanti etmez. Gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti yasal mercilerine ve diğer yetkili kurumlara iletmek üzere saklayabilir.

www.gyskampus.com’a üye olurken verilen e-posta adresinin ve cep telefonu numarasının üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. www.gyskampus.com üyeyle tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi ya da cep telefon numarası vasıtası ile yapar. www.gyskampus.com’a veya verilen e-postanın ya da cep telefon numarasının yanlışlığından, geçersizliğinden başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan www.gyskampus.com sorumlu tutulamaz.

Profillerde, sitenin diğer alanlarında ve diğer üyelerle iletişimleri esnasında yasalara, genel ahlâka ve sözleşme kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında, sözleşmede öngörülen yaptırımlar uygulanır. Açıklanan sebeplerle üyelikten atılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.

Özel üyeliklerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15’inci maddesinin (ğ) bendi gereğince “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” cayma hakkının istisnası kapsamında olduğundan, ALICI, teslimin gerçekleşmesinden sonra cayma hakkını kullanamaz.

Güvenlik ve Gizlilik

Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken “Çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan www.gyskampus.com sorumlu tutulamaz.

www.gyskampus.com, gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya hukukî sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle, müdahale etmekle yükümlü değildir. www.gyskampus.com üyelere istemedikleri kişilerle iletişime girmemek ve onları engellemek konusunda azamî teknik/teknolojik imkân ve aracı sunmuştur. Üye, istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukukun ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda www.gyskampus.com’un üyelere sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

www.gyskampus.com’a, üyeler tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar; yasalara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı www.gyskampus.com’dan şikayetçi olunamaz.

www.gyskampus.com bu sözleşme üzerinde izin almadan ve haber vermeden değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Değişiklikler sözleşmenin bulunduğu internet sayfasında ilan edilir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda www.gyskampus.com, iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.gyskampus.com açısından gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.gyskampus.com’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

“Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makûl kontrolü haricinde ve www.gyskampus.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, alt yapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

Yaptırım ve Yetki

Bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek www.gyskampus.com’a, personeline, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukukî ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda, Türk Kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıdaki sözleşmeyi okumamış olsanız bile, siteye üye olmakla sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Sözleşme ile ilgili olan soru ve görüşleriniz için: iletisim@gyskampus.com

error: Korumalı İçerik