İlan Edilen Kadrolara Ait Ders Konu Başlıkları YAZILI SINAV KONULARI

Görevde yükselme sınavı için;

  1. Ortak sınav konuları

Alan Bilgisi (50 soru), olmak üzere toplam 100 soru.

Genel Kültür ve Genel Yetenek (25 soru),

Etik Davranış İlkeleri (5 soru),

Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (5 soru)

İnsan Hakları ve Demokrasi (5 soru),

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5 soru),

T.C. Anayasası (5 soru)

Alan bilgisi konuları

Ceza infaz kurumu

2. müdürü kadroları için:

1. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
3. 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,
4. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
5. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
6. 3713 Terörle Mücadele Kanunu,
7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
9. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
10. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
11. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
12. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
13. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
14. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
15. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve KuruluşlarınTeşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi (74-75-76- 77-78-79-80- 81’inci maddeler-İŞYURTLARI),
16. Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük,
17. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik,
18. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik,
19. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik,
20. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik,
21. Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik,
22. Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği,
23. Taşınır Mal Yönetmeliği,
24. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
25. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliği,
26. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği,
27. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
28. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
29. Kamu İhale Genel Tebliği.
30. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelgesi,

Denetimli serbestlik müdür yardımcı kadroları için:

1. 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu,
2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
3. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
5. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
6. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
7. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
8. 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,
9. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
10. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
11. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
12. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
13. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
14. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
15. Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük,
16. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği (72.madde hariç),
17. Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
18. Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici TedbirKararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik,
19. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik,
20. Taşınır Mal Yönetmeliği,
21. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği.
22. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
23. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
24. Kamu İhale Genel Tebliği.
25. Sağlık Bakanlığı’nın 2015/11 Sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Konulu Genelgesi,

İdare memuru kadroları için:

1. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
3. 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,
4. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
5. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
6. 3713 Terörle Mücadele Kanunu,
7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
8. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
9. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
10. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
11. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
12. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
13. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
14. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
15. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi (74-75- 76- 77-78-79-80-81’inci maddeler-İŞYURTLARI).
16. Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazıHakkında Tüzük,
17. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik,
18. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik,
19. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik,
20. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik,
21. Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik,
22. Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği,
23. Taşınır Mal Yönetmeliği,
24. Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliği,
25. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği,
26. Kamu İhale Genel Tebliği
27. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelgesi,

Şef kadroları için:

1. 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu,
2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
4. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
5. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
6. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
7. 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,
8. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
9. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
10. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
11. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
12. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
13. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun.
14. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
15. Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük,
16. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği (72.madde hariç),
17. Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
18. Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici TedbirKararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik,
19. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik,
20. Taşınır Mal Yönetmeliği,
21. Kamu İhale Genel Tebliği.
22. Sağlık Bakanlığı’nın 2015/11 Sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Konulu Genelgesi,

​​​​​​​Sayman kadroları için:

1. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
3. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
5. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
6. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
7. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi (74-75- 76-77-78-79-80- 81’inci maddeler-İŞYURTLARI),
8. Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük,
9. Taşınır Mal Yönetmeliği,
10. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
11. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
12. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
13. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
14. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,
15. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare Ve İhale Yönetmeliği,
16. Kamu İhale Genel Tebliği.
17. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, İşyurtları Uygulamaları Hakkında 137/3 No’lu Genelge,
18. İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle TutulacakDefter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge.
19. İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge de Değişiklik Yapılmasına DairYönerge
  1.  

İnfaz ve koruma başmemuru kadroları için:

1. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
3. 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,
4. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
5. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
8. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
9. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
10. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
11. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun.
12. Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük,
13. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler HakkındaYönetmelik,
14. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik,
15. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik,
16. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik,
17. Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik,
18. Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği,
19. Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliği,
20. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği,

​​​​​​​Memur kadroları için:

1. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
3. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
4. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük,
5. Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği,
6. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği,
7. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği.

Unvan değişikliği sınavı için:

​​​​​​​Öğretmen kadroları için: 30 soru bu konulardan;

1. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
2. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun.
3. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
4. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük,
5. Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 2007/12226 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
6. Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 2007/12226 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/1355 Sayılı Bakanlar KuruluKararı,
7. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 27/07/2007 tarih ve 46/1 sayılı Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileştirme İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelgesi
8. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 01/01/2006 tarih ve 51 sayılıGenelgesine göre “çocuk hükümlü ve tutukluların örgün ve yaygın eğitimleri”,
9. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 06/09/2012 tarih ve 139/1 sayılı Kurumlarda ders ve ek ders ücretleri hakkındaki Genelge,
10. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesi,
11. Ceza İnfaz Kurumları’nda Kullanılacak Defter ve Belgeler ile Bunların Düzenlenmesine Dair Yönerge,
12. Adalet Bakanlığı İle Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu Ve                 Hükümlülerin Dini Ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Protokol,
13. Gençlik Ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Spor Ve Diğer Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik İş birliği Protokolü,
14. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Arasındaki İş birliği Protokolü
15. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı Arasında “Ceza İnfaz Kurumlarında ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Bulunan Kütüphaneler ile İhtisasKütüphanesinin Desteklenmesi” Hakkında İş birliği Protokolü (06.03.2018)
16. Adalet Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü (Kasım 2018),
17. 21/11/2011 tarihinde Adalet Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında cezainfaz kurumlarında annesinin yanında kalan Çocukların Gelişimlerinin Desteklenmesi Hakkında İş birliği Protokolü.
18. 09/02/2017 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutuklu olarak bulunan adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlara başvurusu, sınava alınması ve sınav görevlilerinin görev ve işlemleri hakkında protokol.

50 soru öğretmenlik mesleği genel konularından;

1. Program Geliştirme,
2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
3. Gelişim Psikolojisi,
4. Öğrenme Psikolojisi,
5. Rehberlik,
6. Ölçme ve Değerlendirme,
7. Eğitim Psikolojisi,
8. Sınıf Yönetimi,

olmak üzere toplam 80 soru

Yorum Bırak