2021 CTE görevde yükselme ne zaman? Unvan değişikliği sınavı hangi gün?

CTE Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında münhal bulunan Kurum 2. Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru ve Sayman unvanlarına görevde yükselme suretiyle, Öğretmen unvanlı kadrolara unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapılacaktır.” denildi.

2021 CTE GÖREVDE YÜKSELME NE ZAMAN?

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 04 Eylül 2021 Cumartesi günü, saat 14.00’te tek oturum olarak Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Ankara, Antalya, Denizli, Erzurum, İstanbul (Anadolu yakası) ve Kahramanmaraş illeri olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı olarak yapılacaktır. Adaylara, görevde yükselme sınavında 110 dakika, unvan değişikliği sınavında ise 90 dakika süre verilecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin başvurular 01/07/2021–16/07/2021 tarihleri arasında http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Sınava ilişkin başvurular 16/07/2021 tarihi mesai saati bitiminde (17.00) sona erecektir.

Adaylar sınav ücreti olan 190 (Yüzdoksan) TL’yi http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru esnasında kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklardır. Sınav başvuru ekranından başvuru yapamayan adayların mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze 0(312) 507 07 14 – 0(312) 507 08 82 telefon numaraları üzerinden ulaşmaları gerekmektedir.

Yorum Bırak